Find den rette angst behandling

By:

I Danmark er angst den mest udbredte psykiske lidelse. Mange mennesker, som ellers fører en ganske normal tilværelse, kæmper hver dag med en angst lidelse så som generaliseret angst, panikangst, social angst eller en enkelt fobi. Hører du til denne gruppe mennesker, kan det tilrådes at opsøge en specialist med henblik på angst behandling.

Hvordan kan angst behandles?

Når vi snakker angst behandling, skal det pointeres, at angst ikke kan kureres på samme måde som man kurerer en infektion med antibiotika. Angsten er som regel dybt rodfæstet i sindet, og er afspejlet i personligheden som et eksistentielt grundvilkår. Mange mennesker oplever angsten som en del af den, de er – og det er således ikke helt forkert. Men det betyder ikke, at du skal finde dig i at angsten får overtaget i din tilværelse.

Du kan gennem terapi og angst behandling lære at leve med angsten på en måde, så den aldrig får lov at dominerer. Angsten vil stadig være der, men i takt med, at du lærer den at kende, vil den eksistere på dine betingelser. Når andre aspekter af din personlighed vokser sig stærkere, i takt med at du opnår et højere selvværd, vil angsten blive mindre. Og så vil du faktisk være i stand til at håndtere den på en måde, så den ikke behøver at komme til udtryk.

Hvem kan hjælpe mig med min angst?

Psykoterapeut og angst ekspert Kim Liljehult har igennem mange år – før han valgte at uddanne sig til psykoterapeut – lidt af angst. Kim Liljehult har således førstehånds kendskab til angsten og dennes natur, og kan relatere til dine problematikker på et såvel personligt som professionelt plan. I samarbejde med Kim Liljehult kan du tilrettelægge et angst behandlings forløb, som kan sætte dig i stand til ved hjælp af egne ressourcer at overkomme din angst. Du kan læse mere om angst behandling på angstekspert.dk