Få styr på verden omkring dig med verdenskort plakater

By:

Det er helt utroligt at tænke på i vores moderne og teknologiske fremadskudte verden, hvor man kan kontakte en person på den stik modsatte side af kloden ved hjælp af et enkelt klik og tale med vedkommende i real tid, at vi kun skal et hundrede år til, hvor der stadigvæk var steder på vores planet, der ikke var udforskede.

Faktisk er der stadigvæk steder i dag, som ikke er helt udforsket, men man kan ikke tale om deciderede hvide pletter, som man kaldte det i gamle dage, når man ikke vidste, hvad der befandt sig i et givent område.

Verden er blevet kortlagt i bogstaveligste og overførte betydning, og det har medført, at selvom man stadigvæk gør markante opdagelser i vores verden, så er vi begyndt at kigge ud i rummet, ind i de dybe skove eller helt ned i verdenshavene for at finde noget nyt og spændende.

Ja, vi er endda begyndt at spekulere i alternative universer, sorte huller og meget andet, der kan bringe os langt ud i rummet.

Men det ændrer ikke ved, at hvis man fraregner nogle astronauter på arbejde i rummet, så lever og tilbringer alle mennesker al deres tid på Jorden.

Og kan du så navnene på alle de lande, der findes i verden?

Hvor stort er Rusland egentlig? Hvilke lande grænser Schweiz op til? Hvor mange søer er der i Finland?

Vi kan gå på nettet og søge alle de svar, men der er bare noget ved at finde svaret på et fysisk kort, der hænger på en væg.

Det kan du se nogle eksempler på her: https://sohu-shop.dk/shop/verdenskort-27c1.html

Nogle verdenskortplakater kan være meget nøjeregnende, nogle har æstetiske valg og fravalg, andre er kunstneriske, men fælles for dem alle er, at de er flotte, og man kan have mange hængende, hvis det skulle være.

Verden er jo et populært portræt, da det er noget, vi alle har tilfælles.