Det er helt utroligt at tænke på i vores moderne og teknologiske fremadskudte verden, hvor man kan kontakte en person på den stik modsatte side af kloden ved hjælp af et enkelt klik og tale med vedkommende i real tid, at vi kun skal et hundrede år til, hvor der stadigvæk var steder på vores planet, der ikke var udforskede. Faktisk er der stadigvæk steder i dag, som ikke er helt udforsket, men man kan ikke tale om deciderede hvide ...