De fleste mennesker, som har været i berøring med et afhængigheds betinget misbrug – enten hos sig selv eller hos de nærmeste – kan skrive under på, at et sådant ikke blot forsvinder af sig selv. Det ligger i afhængighedens natur, at jo mere man dyrker den, des hårdere bider den sig fast. Og jo stærkere et tag, en afhængighed får i et menneske, des hårdere går misbruget ud over såvel den direkte misbrugsramte som vedkommendes nærmeste omgivelser. En afhængighed, ...