At reducere stress gennem massage kan hjælpe i forskellige situationer. De mest almindelige situationer stressreducerende massage kan hjælpe er ved akutte smerter, skader efter ulykker samt afslapning. Smerter fylder mindre, når stress reduceres Både fysisk og psykisk stress kan øge smerter. Fysisk stress kan begrænse bevægelse og skabe en ophobning af spændinger. Mental stress opstår, når der allerede er smerter i kroppen. Et stresshormon kaldet kortisol frigives som en reaktion på smerter og øger smerten yderligere. Jo flere smerter der stiger, ...